Connect with us

Życie Praktyczne

Jak złożyć pozew o rozwód? Kroki, które musisz wykonać

Published

on

Jak złożyć pozew o rozwód?

Decyzja o zakończeniu małżeństwa nie jest łatwa. Wiele osób zastanawia się, jak przebiega proces rozwodowy i jakie są formalności związane z rozpoczęciem tego rodzaju sprawy w sądzie. W tym artykule przedstawimy procedurę oraz kroki, które należy wykonać, aby złożyć pozew o rozwód.

Krok 1: Zbierz potrzebne dokumenty

Zanim przystąpisz do sporządzania pozwu o rozwód, musisz zgromadzić niezbędne dokumenty, które będą wymagane przez sąd. Oto lista najważniejszych z nich:

  • Akt małżeństwa – oryginał lub odpis potwierdzony za zgodność z oryginałem;
  • Jeśli małoletnie dzieci wynikają z małżeństwa: akty urodzenia dzieci – oryginały lub odpisy potwierdzone za zgodność z oryginałem;
  • Oświadczenie o dochodach obu stron – może być sporządzone na wolnej formie bądź na druku oświadczenia podatkowego;
  • Dokumenty dotyczące własności wspólnego majątku (np. umowy kupna nieruchomości, dowody rejestracyjne pojazdów);
  • Inne dokumenty mające wpływ na sprawę, np. zeznania świadków, dokumentacja związana z postępowaniem separacyjnym itp.
ZOBACZ RÓWNIEŻ  Jak skutecznie przyspieszyć dojrzewanie bananów - praktyczne porady

Krok 2: Sporządź pozew o rozwód

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów przystąpisz do sporządzenia pozwu o rozwód. Musisz pamiętać, że to właśnie ten dokument stanowi podstawę dla wszczęcia postępowania przez sąd, dlatego powinien być on przygotowany z należytą starannością.

1. Wstęp

Na początku pozwu o rozwód należy zawrzeć dane dotyczące stron – pełne imiona i nazwiska, numery PESEL oraz adresy zamieszkania. Następnie musisz wskazać, jaki rodzaj sprawy chcesz wszcząć – w tym przypadku będzie to sprawa o rozwód.

2. Opis zdarzeń faktycznych

W dalszej części dokumentu opisz zdarzenia faktyczne związane z małżeństwem oraz jego rozpadem. Warto tutaj wspomnieć o okolicznościach zawarcia związku, czasie trwania małżeństwa, przyczynach kryzysu, a także o ewentualnych próbach naprawienia sytuacji, np. terapii małżeńskiej.

3. Powołanie na przepisy prawne

Kolejnym etapem jest powołanie się na właściwe przepisy prawa, które stanowią podstawę dla żądania rozwodu. W tym przypadku chodzi o art. 56 § 1 i art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO).

4. Żądania stron

W tej części pozwu musisz zawrzeć konkretne żądania związane z rozwodem, takie jak:

  • Rozwód;
  • Ustalenie winy w rozkładzie pożycia (jeśli wnosisz o rozwód z orzekaniem o winie);
  • Ustalenie kontaktów z dziećmi;
  • Alimenty na rzecz dzieci bądź współmałżonka;
  • Podział majątku wspólnego;
ZOBACZ RÓWNIEŻ  Jak zastrzec pesel w mobywatel?

Krok 3: Złożenie pozwu oraz pozostałych dokumentów w sądzie

Po sporządzeniu pozwu oraz zgromadzeniu potrzebnych dokumentów możesz udać się do odpowiedniego dla swojej sprawy sądu rejonowego. Warto wcześniej upewnić się, jaki sąd jest właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania, gdyż to od tego zależy, gdzie będziesz musiał złożyć dokumenty.

W sądzie należy opłacić tzw. opłatę sądową, której wysokość wynosi obecnie 600 zł (możliwe są opłaty niższe w przypadku ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych). Opłatę można uiścić przelewem na konto sądu, wpłatomatem lub przy pomocy karty płatniczej.

Krok 4: Doręczenie pozwu przeciwnikowi

Ostatnim etapem przed rozpoczęciem postępowania rozwodowego jest doręczenie drugiej stronie kopii pozwu oraz materiału dowodowego. Najczęściej wybieraną formą doręczenia jest list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Nie ma potrzeby osobiście wręczać pozwu swojemu małżonkowi – wystarczy to, że zostanie doręczony poprzez pocztę. Pamiętaj jednak, że trzeba zadbać o to, aby list dotarł na właściwy adres oraz był on odebrany przez żądane przez Ciebie określonego czasu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ  Jak oszczędzać na jedzeniu?

Teraz już wiesz, jak złożyć pozew o rozwód oraz jakie są podstawowe formalności związane z takim postępowaniem. Mamy nadzieję, że powyższe informacje będą dla Ciebie pomocne i przyczynią się do ułatwienia całego procesu rozwodowego.

Nazywam się Ewelina i za pośrednictwem mojego bloga będę starała się na co dzień pomagać Wam w oszczędzaniu pieniędzy. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wskazówki wynikające z osobistego doświadczenia i osób z mojego otoczenia. Do zobaczenia wkrótce!

Trendy

Copyright © 2024 - Jak Oszczędzać to strona internetowa, która oferuje porady i wskazówki, jak oszczędzać pieniądze na co dzień. Podziel się najlepszymi wskazówkami z przyjaciółmi na portalach społecznościowych!